Corporate superpowers (Strategic Decision-Making Skills)

Corporate superpowers (Strategic Decision-Making Skills)

Strategic decision-making is a never-ending business activity that requires a tailored approach, and that can be improved in most organizations. Thus, Executives treat strategic decision-making skills as corporate superpowers that unlock access to senior leaders, interesting projects, and promotions. Examples include systematic, yet flexible problem solving, clarity of thought and expression, conviction to pursue your decisions, collaboration and buy-in creation, thinking like a senior executive.

The IDEAL strategic decision-making process

The IDEAL strategic decision-making process

While there is no one “right” decision-making process, many processes can lead to the "wrong" outcome.  I have distilled for you the practitioner’s view on 40 years of thinking on the characteristics of an effective strategic decision-making process into an “IDEAL framework”.   The IDEAL process is Insights-driven, D = Deliberate, E = Explicit, A = Adaptive / Agile, and L = Leads to action.  

Tерминатор във фирмата (част 2/2)

Tерминатор във фирмата (част 2/2)

За добро или за зло, съкращенията на персонала са факт от живота на мениджърите от цял свят - дори и по време на бърз икономически раcтеж.  Втората част на тази статия описва различните видове консултанти, които предлагат ценна помощ.

Tерминатор във фирмата (част 1/2)

Tерминатор във фирмата (част 1/2)

За добро или за зло, съкращенията на персонала са факт от живота на мениджърите от цял свят - дори и по време на бърз икономически раcтеж.  Първата част на тази статия разкрива как протича процеса от гледна точка на мениджърите, които трябва да съкратят персонала.

Доживотен КУПОН - Кои са новите качества, от които се нуждаят лидерите, и как те да бъдат придобити

Доживотен КУПОН - Кои са новите качества, от които се нуждаят лидерите, и как те да бъдат придобити

Да, в тази статия действително ще си говорим за това как де се разгорещи и развие вашият страстен КУПОН, за да постигнете върховни лидерски успехи в днешния шеметен свят