Mergers

Tерминатор във фирмата (част 2/2)

Tерминатор във фирмата (част 2/2)

За добро или за зло, съкращенията на персонала са факт от живота на мениджърите от цял свят - дори и по време на бърз икономически раcтеж.  Втората част на тази статия описва различните видове консултанти, които предлагат ценна помощ.

Tерминатор във фирмата (част 1/2)

Tерминатор във фирмата (част 1/2)

За добро или за зло, съкращенията на персонала са факт от живота на мениджърите от цял свят - дори и по време на бърз икономически раcтеж.  Първата част на тази статия разкрива как протича процеса от гледна точка на мениджърите, които трябва да съкратят персонала.