Tерминатор във фирмата (част 2/2)

Първата част на тази статия обсъди как съкращенията на служители са нормална част от живота - и в лоши, и в добри времена. Такива съкращения са сложна и емоционално тежка задача, при която външни специалисти наистина могат да помогнат.

Тази част на статията се фокусира именно на тези консултанти-терминатори и описва 7 вида специалисти, които са на разположение. В зависимост от ситуацията може да бъдат наети един или няколко вида експерти.

1. Консултанти по комуникациите 

Те помагат на мениджърите от самото начало да помислят за всички групи хора, които биха имали интерес в процеса на уволненията или носят някакъв риск, да оценят техните нужди и да създадат план за активни комуникации, който тушира тези рискове. 

Например, за да се намалят рисковете с намалена продуктивност, служителите трябва да бъдат уверени, че шефовете се отнасят сериозно към ситуацията и разработват процес, който да е възможно най-бърз, честен, прозрачен и професионален (фактът, че са наети външни независими консултанти помага). Също така, ценните кадри от рано трябва да бъдат уверени, че ще са защитени, за да не си търсят работа при конкуренцията. Клиентите трябва да бъдат успокоени, че съкращенията няма да се отразят на услугите и доставките на фирмата, за да бъдат задържани. Местните власти и медии трябва да бъдат захранвани с контролирана информация, за да се предпазва фирмената репутация. 

Тези консултанти са хора на словото и имат дисциплината систематично да оценяват и минимизират рискове.

2. Консултантите по преструктуриране 

Те препоръчват как да изглежда структурата на фирмата в намален състав: кой отдел с какво ще се занимава и коя позиция на коя ще е подчинена.  С други думи, те предлагат какви да са “кутийките” на организационната структура на фирмата и линийките между тях. Те не се набъркват в решенията по персонала, т.е. не дават съвети кои имена да бъдат вписани във въпросните кутийки.

Това са специалисти, които мислят систематично, прагматично разбират как се извършват операциите на фирмата и от опит знаят какви структури биха намалили търканията между отделите.

3. Консултанти по разработване на пакети за освобождаване 

Те помагат на фирмите да разработят компенсации за служителите - например, предсрочно пенсиониране, напускане по взаимно съгласие с допълнителна компенсация, неплатен отпуск за обучение, или прехвърляне на друго работно място. Те също дават съвети за това как е най-изгодно да се извършат съкращенията от счетоводна гледна точка.

Тези консултанти, от една страна добре познават нормативната и данъчната база, а от друга - могат да анализират нуждите на различни групи служители. 

4. Консултанти по изпълнението 

Това са HR специалисти, които помагат с трудоемките задачи по съкращенията, когато трябва да се свърши много повече работа отколкото е по възможностите на вътрешния отдел по човешки ресурси.

Например, те създават или изчистват единна база данни с всички служители, отчитайки хора по майчинство, на временен трудов договор, външни служители, мъртви души - особено тежка задача при големи фирми, при лоши системи за персонала и при корпоративни сливания. Тези консултанти могат също да съставят всички длъжностни характеристики и трудови договори в новата структура, да разработят всички договори по прекратяване на трудовите взаимоотношения и т.н.

Това са тесни специалисти, които пряко помагат на HR отделa с опит, експертни знания и работна ръка. 

5. Консултанти по оценка на кадрите 

Те оценяват лидерските качества и потенциал на хората от висшия ешалон, обикновено чрез интервюта и психологически тестове. Ползата от тези консултанти е независимата оценка. Обикновено са доста опитни както в управлението на фирми, така и в областта на психологията. За по-ниско поставените в йерархията оценката на персонала е оставена на съответните началници по единна методика, предложена от HR отделa.

6. Консултанти по преквалификация и преназначаване

Също известни като косултанти за аутплайсмънт (outplacement) на персонала, те помагат на уволнените да се преквалифицират чрез обучения и да си намерят нова работа. 

Много фирми инвестират в тези услуги или за да си запазят репутацията, или за да се справят с чувството на вина, или поради искреното си желание да помогнат на своите хора. Думата outplacement буквално значи назначаване на външно работно място. Услугата се състои в това уволняващата фирма да помогне уволнените да си намерят нова работа.

Обикновено, консултантите са хора, които работят индивидуално с уволнените и им помагат да си напишат CV-то, да си избистрят професионалните цели, да си намерят работа и да подпишат изгоден трудов договор.

7. Консултанти по координацията

Това са архитектите на цялостния процес и съгласуват дейностите между отделните звена и всички гореизброени задачи. Процесът отнема седмици до месеци - от момента, в който съкращенията трябва да се обмислят, до момента, в който новата структура е внедрена и всички съкратени са преминали през процеса на преназначаване. 

В самото начало консултантите работят с борда на директорите, за да се прецени колко големи трябва да са съкращенията. После съставят екипи от мениджъри, служители и консултанти и им задават цели и срокове. При по-големи и сложни ситуации може да има над десет екипа работещи паралелно.

Всеки екип типично е  ръководен от опитен консултант, който структурира работата и обсъжда проблемите и вариантите с висшестоящите клиенти. Членовете на екипа включват по-млади специалисти, които събират данни, правят анализи и разработки до малките часове на нощта, както и тесни специалисти в дадена област, например трудово право или комуникации. 

Консултантите по координацията непрекъснато поддържат добри вътрешни комуникации, разрешават проблеми и поемат нововъзникнали задачи.  Това са хора с манталитет на лекари от “Бърза помощ” - те работят под напрежение и непрекъснато са бомбадирани с проблеми и въпроси.  Тяхната задача е хем да са велики стратези, хем в напечен момент да имат хладнокръвието да решат кои проблеми са въпрос на живот и смърт (например изтекла информация в пресата) и кои могат да изчакат няколко часа (например изнервен директор).  

Мъдрите мениджъри наемат консултанти

И така, в случай на съкращения мениджърите могат да намерят разнообразна консултантска подкрепа в зависимост от нуждите им.  Например едно малко предприятие може да реши просто да наеме консултант, който да помогне на съкратените си служители да си намерят работа. Или пък може да наеме експерт, за да разработи общата стратегия, в която е помислено за всички аспекти при освобождаване на служители.  В другата крайност, когато голямо предприятие обмисля съкращения на хиляди служители в кратък срок, може да наеме малка армия консултанти, които да се погрижат за всичко. Разходите по наемането на външни специалисти са добре оправдани от съкратените срокове на изпълнение и минимизирането на рискове от най-различно естество.

В заключение мога да кажа, че на вълка врата му е дебел…. но вълкът не е ръководил стотици служители и не се е борил с икономически кризи, взискателни клиенти и свирепи конкуренти. Понякога смелото решение не е да се опитваш да преоткриеш колелото, а да си наемеш доверен и кадърен специалист.  Затова, съзнавайки че съкращенията на персонала са факт, и вярвайки в мъдростта на българските мениджъри, предвиждам, че пазарът за различните консултанти терминатори тепърва ще се развива. 


Written by Aneta Key. A shorter version of this article was originally published in the September 2009 print edition of Manager (Мениджър) - the premier business publication in Bulgaria.

Last updated October 2018